SỬA CHỮA - BẢO VỆ

Xem chi tiết
KKS® MORTATOP 381
KKS® MORTATOP 381 là loại vữa gốc xi măng – polymer biến tính, một thành phần có chứa khoáng silicate, sợi gia cố và các phụ gia chuyên dụng nhằm taọ lớp vữa không võng phục vụ cho việc sửa chữa vữa/bê tông.
Xem chi tiết
KKS® MORTATOP 382
KKS® MORTATOP 382 là vữa kết nối và bảo vệ cốt thép một thành phần, gốc xi măng-polymer cải tiến có chứa chất silica fumes, chống ăn mòn và các loại phụ gia đặc biệt.
Xem chi tiết
KKS® MORTATOP 383
KKS® MORTATOP 383 là loại vữa xi măng một thành phần có chứa polymer cải tiến, khoáng silicate và các phụ gia chuyên dụng nhằm taọ lớp vữa bị không võng phù hợp cho việc sửa chữa vữa/beton.
Xem chi tiết
KKS® MORTATOP FG
KKS® MORTATOP FG là vữa sửa chữa, trát phủ hoàn thiện, gốc xi măng – polymer cải tiến có chứa silica fumes.
Xem chi tiết
KKS® SEALDUR 352
KKS® SEALDUR 352 là nhựa epoxy hai thành phần, có độ nhớt thấp, không dung môi, có thể bơm được. Sau khi trộn, sản phẩm được bơm vào để trám đầy các lỗ hỏng và vết nức trong bê tông và trở nên rất cứng với cường độ cao.
Xem chi tiết
KKS® SEALDUR 371
KKS® SEALDUR 371 là một loại vữa sửa chữa và chất kết dính 2 thành phần, không dung môi. KKS® SEALDUR 371 là sự kết hợp giữa nhựa epoxy và các cốt liệu được chọn lọc đặc biệt. Độ sệt dẻo của sản phẩm cho phép thi công một cách dễ dàng và đa năng.