XÂY TÔ

Xem chi tiết
KKS® MORTAR F
KKS® MORTAR F là loại vữa trát cao cấp gốc xi măng trộn sẵn, tăng cường polymer và sợi gia cường giúp tăng tính chất cơ lý, được thiết kế chuyên dùng cho công tác trám vá, sửa chữa, tô trát bề mặt bê tông đặc biệt tại những khu vực chịu rung động.
Xem chi tiết
KKS® MORTAR
KKS® MORTAR là loại vữa xây tô cao cấp gốc xi măng trộn sẵn, phù hợp cho việc xây tô tất cả các loại gạch thông thường và hầu hết các loại gạch không nung.