Tầm Nhìn - Chiến Lược - Giá Trị Cốt Lõi

            TẦM NHÌN

            Đưa KKS trở thành lựa LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU cho các dự án xây dựng

                                                                               CHIẾN LƯỢC

                                                                               Sản phẩm chất lượng 

                                                                               Giá cả kinh tế 

                                                                               Dịch vụ đáp ứng tới từng chi tiết

                                                                                                                                     GIÁ TRỊ CỐT LÕI

                                                                                                                                     Công Bằng 

                                                                                                                                     Danh Dự 

                                                                                                                                     Trách Nhiệm