Tin tức

Chủ nhật, Ngày 02/12/2017
Giấy chứng nhận hợp quy
Chứng nhận Hợp quy cho sản phẩm: 1) Phụ gia hóa học cho bê tông 2) Phụ gia khoáng hoạt tính cho bê...
Chủ nhật, Ngày 02/12/2017
Giấy chứng nhận hợp quy 3
Chứng nhận Hợp quy cho sản phẩm: 1) Phụ gia hóa học cho bê tông 2) Phụ gia khoáng hoạt tính cho bê...
Chủ nhật, Ngày 02/12/2017
Giấy chứng nhận hợp quy 2
Chứng nhận Hợp quy cho sản phẩm: 1) Phụ gia hóa học cho bê tông 2) Phụ gia khoáng hoạt tính cho bê...
Chủ nhật, Ngày 02/12/2017
Giấy chứng nhận hợp quy 1
Chứng nhận Hợp quy cho sản phẩm: 1) Phụ gia hóa học cho bê tông 2) Phụ gia khoáng hoạt tính cho bê...
Thứ tư, Ngày 07/06/2016
Chứng nhận ISO 9001:2015
Ngày 06/07/2016 Công ty cổ phần Giải Pháp Ka Ka đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu...