HOÀN THIỆN

Xem chi tiết
KKS® SKIMCOAT EX
Bột trét tường cao cấp cho ngoại thất
Xem chi tiết
KKS® SKIMCOAT IN
Bột trét tường nội thất
Xem chi tiết
KKS® BASECOAT
Vữa Trát Làm Mịn Bề Mặt
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND
Keo dán gạch tiêu chuẩn. Cường độ bán dính tối thiểu 0.5 N/mm2 (ở điều kiện thường).
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C1
Keo dán gạch chuẩn C1- dùng trong nhà, có độ bám dính đạt tối thiểu 0.5 N/mm2 trong tất cả môi trường.
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2
KKS® TILEBOND C2 là vữa dán gạch gốc Xi măng – Polyme cải tiến trộn sẵn, một thành phần. Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của vữa dán gạch cấp C2 – vữa dán gạch gốc xi măng cao cấp theo TCVN 7899-1 : 2008 (hoặc ISO 13007-1 : 2004).
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-CGI
Vữa Dán Gạch và Chà Ron 2 trong 1
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2 PLUS
Vữa Dán Gạch Trộn Sẵn, Cấp C2
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-S1
Vữa Dán Gạch Cao Cấp, Có Khả Năng Biến Dạng Phương Ngang
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-S2
KEO DÁN GẠCH CAO CẤP, CHUẨN C2-S2 CHUYÊN DÙNG CHO ỐP TƯỜNG NGOÀI VỚI GẠCH KHỔ LỚN
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-SP
VỮA DÁN GẠCH 2 THÀNH PHẦN, CẤP C2 CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI
Xem chi tiết
KKS® TILEJOINT CGII-WA
KEO CHÀ RON CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI