ĐỊNH VỊ

Xem chi tiết
KKS® GROUT 100-ES
Vữa Rót Gốc Xi Măng, Bù Co Ngót, Đạt Cường Độ Sớm
Xem chi tiết
KKS® GROUT 90
Vữa Rót Gốc Xi Măng, Bù Co Ngót, Cường Độ 90 MPa
Xem chi tiết
KKS® GROUT 40
KKS® GROUT 40 là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng, chỉ cần pha thêm nước để tạo ra hỗn hợp vữa đồng nhất có độ chảy tuyệt vời, không co ngót, thích hợp cho ứng dụng bơm hoặc rót thông thường. KKS® GROUT 40 có tốc độ phát triển cường độ khá nhanh, thời gian thi công dài để thi công được ở những khu vực diện tích rộng.
Xem chi tiết
KKS® GROUT 62
KKS® GROUT 62 là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng, chỉ cần pha thêm nước để tạo ra hỗn hợp vữa đồng nhất có độ chảy tuyệt vời, không co ngót, có tốc độ phát triển cường độ khá nhanh, thời gian thi công dài để thi công được ở những khu vực diện tích rộng.
Xem chi tiết
KKS® GROUT 64
KKS® GROUT 64 là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng, chỉ cần pha thêm nước để tạo ra hỗn hợp vữa đồng nhất có độ chảy tuyệt vời, không co ngót, có tốc độ phát triển cường độ khá nhanh, thời gian thi công dài để thi công được ở những khu vực diện tích rộng.
Xem chi tiết
KKS® GROUT 80
KKS® GROUT 80 là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng với cốt liệu chọn lọc, chỉ cần pha thêm nước để tạo ra hỗn hợp vữa đồng nhất có độ chảy tuyệt vời, tự sang bằng, bù co ngót, đạt cường độ sớm cực cao, thời gian thi công dài để thi công được ở những khu vực diện tích rộng.
Xem chi tiết
KKS® REMOVER 400
KKS® REMOVER 400 là chất tẩy gỉ kim loại như sắt, thép được sản xuất trên cơ sở các hóa chất vô cơ và hữu cơ dùng để làm sạch thép bị gỉ.