PHỤ GIA BÊ TÔNG

Xem chi tiết
KKS® SWELLTECT HV
Phụ Gia Trương Nở và Bù Co Ngót
Xem chi tiết
KKS® AIR 800
Phụ Gia Cuốn Khí
Xem chi tiết
KKS® CRETESEAL 821
Phụ Gia Ức Chế Ăn Mòn Cốt Thép Trong Bê Tông
Xem chi tiết
KKS® CURING 810
Hợp Chất Bảo Dưỡng Bê Tông
Xem chi tiết
KKS® CURING 815
Hợp Chất Bảo Dưỡng Bê Tông
Xem chi tiết
KKS® DAMCRETE 820
Phụ Gia Chống Thấm Dạng Bột
Xem chi tiết
KKS® F801
Chất hóa dẻo, tạo bọt cho vữa ninh kết bình thường
Xem chi tiết
KKS® FIBER PP-48ME
Sợi Polypropylene cho bê tông
Xem chi tiết
KKS® FIBER PP-12
Sợi Polypropylene cho bê tông
Xem chi tiết
KKS® MOULD 830
Hợp Chất Hỗ Trợ Tháo Ván Khuôn, Gốc Hữu Cơ
Xem chi tiết
KKS® MOULD 835W
Hợp Chất Hỗ Trợ Tháo Ván Khuôn, Gốc Nhũ Tương
Xem chi tiết
KKS® POLYMAD 700
Phụ Gia Dùng Cho Bê Tông Tươi, Cường Độ 25-40 MPa