Sản phẩm

Xem chi tiết
KKS® SKIMCOAT EX
Bột trét tường cao cấp cho ngoại thất
Xem chi tiết
KKS® SKIMCOAT IN
Bột trét tường nội thất
Xem chi tiết
KKS® BASECOAT
Vữa Trát Làm Mịn Bề Mặt
Xem chi tiết
KKS® AQUASEAL 365
Chất chống thấm thẩm thấu gốc Siloxane
Xem chi tiết
KKS® AQUASEAL 360
Chất chống thấm mặt cầu, sàn mái
Xem chi tiết
KKS® SEALANT PRIMER
Chất quét lót cho chất trám khe
Xem chi tiết
KKS® AAC MORTAR
Vữa Xây Chuyên Dụng Cho Gạch Bê Tông Nhẹ AAC
Xem chi tiết
KKS® ACOTEC MORTAR
Vữa Kết Nối Chuyên Dụng Cho Cấu Kiện Đúc Sẵn
Xem chi tiết
KKS® MORTAR D
Vữa Bù Co Ngót Trộn Sẵn, Có Thể Bơm
Xem chi tiết
KKS® GROUT UW
Vữa Rót Gốc Xi Măng Cho Ứng Dụng Dưới Nước
Xem chi tiết
KKS® GROUT 100-ES
Vữa Rót Gốc Xi Măng, Bù Co Ngót, Đạt Cường Độ Sớm
Xem chi tiết
KKS® SWELLTECT HV
Phụ Gia Trương Nở và Bù Co Ngót