CHỐNG THẤM

Xem chi tiết
KKS® BITUMEM
KKS® BITUMEM là màng lỏng chống thấm bitum polymer cải tiến gốc nước, một thành phần. Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D1227-95 Type 3 Class 1.
Xem chi tiết
KKS® WATERSEAL 309
KKS® WATERSEAL 309 là hợp chất chống thấm có tính năng đàn hồi cao gốc xi-măng và polymer. Được thiết kế để ngăn nước và chống thấm cho kết cấu vữa và bê tông.