Giá Trị Cốt Lõi KKS

NGUỒN LỰC

v Minh định rằng nhân sự nguồn lực quan trọng nhất để phát triển giúp đổi mới tích cực. KKS đặc biệt lưu tâm đến nhân sự để tuyển nhân tài, đào tạo nhân tài gìn giữ nhân tài.
v Với nỗ lực tạo dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp tín nhiệm, KKS luôn tạo hội đào tạo cho nhân viên cống hiến phúc lợi tốt nhất thể, bao gồm chính sách cổ phiếu các ưu đãi khác…
v Văn hóa KKS được xây dựng trên giá trị cốt lõi: Công Bằng - Danh Dự - Trách Nhiệm.