Sản phẩm

Xem chi tiết
KKS® ULTRAD 600
Phụ Gia Siêu Hóa Dẻo Cho Bê Tông Tươi, Cường Độ 20-25 MPa
Xem chi tiết
KKS® ULTRAD 610
Phụ Gia Siêu Hóa Dẻo Giảm Nước Cao Cấp Cho Bê Tông Đúc Sẵn
Xem chi tiết
KKS® ULTRAD 670
Phụ Gia Hóa Dẻo Cho Bê Tông Tươi, Cường Độ 20-25 MPa.
Xem chi tiết
KKS® ULTRAPOLISH LP
Hóa chất TĂNG BÓNG chuyên dùng cho công nghệ đánh bóng nền sàn.
Xem chi tiết
KKS® WATERSEAL 309
KKS® WATERSEAL 309 là hợp chất chống thấm có tính năng đàn hồi cao gốc xi-măng và polymer. Được thiết kế để ngăn nước và chống thấm cho kết cấu vữa và bê tông.