Sản phẩm

Xem chi tiết
KKS® TILEBOND
Vữa Dán Gạch Thông Thường
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-CGI
Vữa Dán Gạch và Chà Ron 2 trong 1
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-S1
Vữa Dán Gạch Cao Cấp, Có Khả Năng Biến Dạng Phương Ngang
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-S2
KEO DÁN GẠCH 2 THÀNH PHẦN, CẤP C2-S2 CHUYÊN DÙNG CHO ỐP TƯỜNG NGOÀI VỚI GẠCH KHỔ LỚN
Xem chi tiết
KKS® AIR 800
Phụ Gia Cuốn Khí
Xem chi tiết
KKS® CURING 810
Hợp Chất Bảo Dưỡng Bê Tông
Xem chi tiết
KKS® CURING 815
Hợp Chất Bảo Dưỡng Bê Tông
Xem chi tiết
KKS® DAMCRETE 820
Phụ Gia Chống Thấm Dạng Bột
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-SP
VỮA DÁN GẠCH 2 THÀNH PHẦN, CẤP C2 CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI
Xem chi tiết
KKS® MOULD 830
Hợp Chất Hỗ Trợ Tháo Ván Khuôn, Gốc Hữu Cơ
Xem chi tiết
KKS® Mould 835W
Hợp Chất Hỗ Trợ Tháo Ván Khuôn, Gốc Nhũ Tương
Xem chi tiết
KKS® PLASTAD 500
Phụ Gia Hóa Dẻo Cho Bê Tông Tươi, Cường Độ Tới 20 MPa