Dự án

DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN
DỰ ÁN NHÀ MÁY NHÔM TOÀN CẦU
NHÀ MÁY FAR EASTERN APPAREL (VIETNAM)
DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG ELITE LONG THÀNH