Sản phẩm

Xem chi tiết
KKS® HARDENER LP
KKS® HARDENER LP là chât lỏng trộn sẵn gốc nước, trong suốt. Giúp bảo dưỡng bề mặt nền trong và ngoài trời, làm gia tăng độ cứng cho nền beton hoặc xi măng. Tác nhân tạo bóng khi mặt nền đưa vào sử dụng.
Xem chi tiết
KKS® HYPERSTOP DB
KKS® HYPERSTOP DB là vật liệu chống thấm tính năng cao dùng cho mạch ngừng thi công. Phản ứng trương nở là kết quả của sự tương tác giữa nước và các nhóm hydrophilic của sản phẩm KKS® HYPERSTOP DB. Sự giãn nở về thể tích tạo ra một áp suất dương tác dụng lên bề mặt khe co giãn của bê tông và ngăn cản nước thấm vào bên trong kết cấu.
Xem chi tiết
KKS® LATEX 310
KKS® LATEX 310 là dạng nhũ tương gốc styrene butadien copolymer cải tiến khi dùng với xi măng hoặc với hỗn hợp cát – xi măng sẽ tạo thành màng có khả năng chống thấm và bám dính rất tốt.
Xem chi tiết
KKS® LATEX 315
Chất Chống Thấm và Kết Nối Dạng Lỏng
Xem chi tiết
KKS® MORTATOP 381
KKS® MORTATOP 381 là loại vữa gốc xi măng – polymer biến tính, một thành phần có chứa khoáng silicate, sợi gia cố và các phụ gia chuyên dụng nhằm taọ lớp vữa không võng phục vụ cho việc sửa chữa vữa/bê tông.
Xem chi tiết
KKS® MORTATOP 382
KKS® MORTATOP 382 là vữa kết nối và bảo vệ cốt thép một thành phần, gốc xi măng-polymer cải tiến có chứa chất silica fumes, chống ăn mòn và các loại phụ gia đặc biệt.
Xem chi tiết
KKS® MORTATOP 383
KKS® MORTATOP 383 là loại vữa xi măng một thành phần có chứa polymer cải tiến, khoáng silicate và các phụ gia chuyên dụng nhằm taọ lớp vữa bị không võng phù hợp cho việc sửa chữa vữa/beton.
Xem chi tiết
KKS® MORTATOP FG
KKS® MORTATOP FG là vữa sửa chữa, trát phủ hoàn thiện, gốc xi măng – polymer cải tiến có chứa silica fumes.
Xem chi tiết
KKS® MORTAR
KKS® MORTAR là loại vữa xây tô cao cấp gốc xi măng trộn sẵn, phù hợp cho việc xây tô tất cả các loại gạch thông thường và hầu hết các loại gạch không nung.
Xem chi tiết
KKS® MOULD 830
Hợp Chất Hỗ Trợ Tháo Ván Khuôn, Gốc Hữu Cơ
Xem chi tiết
KKS® MOULD 835W
Hợp Chất Hỗ Trợ Tháo Ván Khuôn, Gốc Nhũ Tương
Xem chi tiết
KKS® POLYMAD 700
Phụ Gia Dùng Cho Bê Tông Tươi, Cường Độ 25-40 MPa