PHỤ GIA BÊ TÔNG

Xem chi tiết
KKS® AIR 800
Phụ Gia Cuốn Khí
Xem chi tiết
KKS® CURING 810
Hợp Chất Bảo Dưỡng Bê Tông
Xem chi tiết
KKS® CURING 815
Hợp Chất Bảo Dưỡng Bê Tông
Xem chi tiết
KKS® DAMCRETE 820
Phụ Gia Chống Thấm Dạng Bột
Xem chi tiết
KKS® MOULD 830
Hợp Chất Hỗ Trợ Tháo Ván Khuôn, Gốc Hữu Cơ
Xem chi tiết
KKS® Mould 835W
Hợp Chất Hỗ Trợ Tháo Ván Khuôn, Gốc Nhũ Tương
Xem chi tiết
KKS® PLASTAD 500
Phụ Gia Hóa Dẻo Cho Bê Tông Tươi, Cường Độ Tới 20 MPa
Xem chi tiết
KKS® POLYMAD 700
Phụ Gia Dùng Cho Bê Tông Tươi, Cường Độ 25-40 MPa
Xem chi tiết
KKS® POLYMAD 720
Phụ Gia Dùng Cho Bê Tông Chảy, Cường Độ 40-60 MPa
Xem chi tiết
KKS® POLYMAD 738
Phụ Gia Siêu Hóa Dẻo Cao Cấp, Cường Độ 40-60 MPa.
Xem chi tiết
KKS® POLYMAD 750
Giảm Nước Cực Cao Cho Tê Tông Đúc Sẵn, Cường Độ 60-80 MPa
Xem chi tiết
KKS® RETARD 850
Chất Ức Chế Bề Mặt Bê Tông