DÁN GẠCH - CHÀ RON - XÂY TÔ

Xem chi tiết
KKS® TILEBOND
Vữa Dán Gạch Thông Thường
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-CGI
Vữa Dán Gạch và Chà Ron 2 trong 1
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-S1
Vữa Dán Gạch Cao Cấp, Có Khả Năng Biến Dạng Phương Ngang
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-S2
KEO DÁN GẠCH 2 THÀNH PHẦN, CẤP C2-S2 CHUYÊN DÙNG CHO ỐP TƯỜNG NGOÀI VỚI GẠCH KHỔ LỚN
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-SP
VỮA DÁN GẠCH 2 THÀNH PHẦN, CẤP C2 CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C1
KKS® TILEBOND C1 là vữa dán gạch một thành phần, gốc Xi măng – Polymer trộn sẵn. Tương thích với tiêu chuẩn C1 của TCVN 7899-1:2008 (hoặc ISO 13007-1: 2004).
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2
KKS® TILEBOND C2 là vữa dán gạch gốc Xi măng – Polyme cải tiến trộn sẵn, một thành phần. Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của vữa dán gạch cấp C2 – vữa dán gạch gốc xi măng cao cấp theo TCVN 7899-1 : 2008 (hoặc ISO 13007-1 : 2004).
Xem chi tiết
KKS® TILEJOINT
KKS® TILEJOINT là bột chà ron gốc xi-măng tăng cường Polyme, dùng cho tất cả các loại gạch men, gạch bóng kính, gạch gốm, đá tự nhiên, đá nhân tạo… KKS® TILEJOINT khi hòa trong nước sẽ tạo thành một hỗn hợp mịn và nhão, dễ dàng thi công cho cả khu vực trong nhà lẫn ngoài trời.
Xem chi tiết
KKS® MORTAR
KKS® MORTAR là loại vữa xây tô cao cấp gốc xi măng trộn sẵn, phù hợp cho việc xây tô tất cả các loại gạch thông thường và hầu hết các loại gạch không nung.