DÁN GẠCH - CHÀ RON - XÂY TÔ

Xem chi tiết
KKS® MORTAR
KKS® MORTAR là loại vữa xây tô cao cấp gốc xi măng trộn sẵn, phù hợp cho việc xây tô tất cả các loại gạch thông thường và hầu hết các loại gạch không nung.
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND
Keo dán gạch tiêu chuẩn. Cường độ bán dính tối thiểu 0.5 N/mm2 (ở điều kiện thường).
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C1
Keo dán gạch chuẩn C1- dùng trong nhà, có độ bám dính đạt tối thiểu 0.5 N/mm2 trong tất cả môi trường.
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2
KKS® TILEBOND C2 là vữa dán gạch gốc Xi măng – Polyme cải tiến trộn sẵn, một thành phần. Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của vữa dán gạch cấp C2 – vữa dán gạch gốc xi măng cao cấp theo TCVN 7899-1 : 2008 (hoặc ISO 13007-1 : 2004).
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-CGI
Vữa Dán Gạch và Chà Ron 2 trong 1
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-S1
Vữa Dán Gạch Cao Cấp, Có Khả Năng Biến Dạng Phương Ngang
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-S2
KEO DÁN GẠCH 2 THÀNH PHẦN, CẤP C2-S2 CHUYÊN DÙNG CHO ỐP TƯỜNG NGOÀI VỚI GẠCH KHỔ LỚN
Xem chi tiết
KKS® TILEBOND C2-SP
VỮA DÁN GẠCH 2 THÀNH PHẦN, CẤP C2 CHUYÊN DÙNG CHO HỒ BƠI
Xem chi tiết
KKS® TILEJOINT
KKS® TILEJOINT là bột chà ron gốc xi-măng tăng cường Polyme, dùng cho tất cả các loại gạch men, gạch bóng kính, gạch gốm, đá tự nhiên, đá nhân tạo… KKS® TILEJOINT khi hòa trong nước sẽ tạo thành một hỗn hợp mịn và nhão, dễ dàng thi công cho cả khu vực trong nhà lẫn ngoài trời.