Giải pháp xây dựng hoàn hảo

Chất Lượng Sản Phẩm

KIỂM SOÁT NỘI BỘ:

Một phòng thí nghiệm với đầy đủ dụng cụ trang thiết bị nhập từ châu Âu để đáp ứng mục tiêu kiểm tra duy trì tiêu chí chất lượng của từng mẻ sản xuất toàn bộ nguyên liệu đầu vào.

KIỂM SOÁT BỞI ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

tất cả sản phẩm do KKS sản xuất đều được quan chức năng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng miền Nam (QUATEST 3) kiểm tra chất lượng cấp giấy chứng nhận HỢP QUI.

Hướng Về Khách Hàng

Với đội ngũ chuyên môn cao phục vụ cho việc Nghiên cứu Phát triển, chúng tôi không chỉ làm việc trong phòng thí nghiệm còn thường xuyên tiếp cận khách hàng để lắng nghe những nhu cầu mới, trải nghiệm những thực tế khác biệt ở từng công trình khác nhau nhằm đề tài thực tế với nhu cầu thiết thực của khách hàng cho việc phát triển sản phẩm.

Nhu cầu của khách hàng trên sản phẩm ưu tiên hàng đầu cho chiến lược triển khai đổi mới sản phẩm.

Phát Triển Sản Phẩm

Tiêu chí của KKS là duy trì mức độ bền vững về chất lượng phát triển sản phẩm với phiên bản mới nhằm phục vụ cho công nghệ phụ gia xây dưng. Từng bước củng cố nhãn hàng KKS ở thị trường nội địa xuất khẩu nhằm sánh vai cùng các đối thủ trụ cột như Grace, Sika, BASF…

Chiến lược phát triển sản phẩm của KKS theo nguyên tắc: tìm hiểu, lắng nghe, sàng lọc, sáng tạo, triển khai đáp ứng.