Certificate

Sunday, 2/12/2017
Chứng nhận Hợp quy cho sản phẩm: 1) Phụ gia hóa học cho bê tông 2) Phụ gia khoáng hoạt tính cho bê tông và vữa 3) Vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme
Giấy chứng nhận hợp quy

Lời đầu tiên KKS xin gửi lời chúc sức khỏe đến Quý Khách hàng và Đối tác. 

Ngày 30/12/2016 Công ty cổ phần Giải Pháp Ka Ka đã được Công ty cổ phần Chứng nhận và kiểm định Vinacontrol cấp Chứng chỉ Chứng nhận sản phẩm Phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng họat tính cho bê tông và vữa, vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme có các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng QCVN 16:2014/BXD

                           

Related News

Sunday, 2/12/2017
Certificate 1
Sunday, 2/12/2017
Certificate 2
Sunday, 2/12/2017
Certificate 3
Wednesday, 7/6/2016
CERTIFICATE OF REGISTRATION ISO 9001:2015