News

Sunday, 2/12/2017
Certificate
Chứng nhận Hợp quy cho sản phẩm: 1) Phụ gia hóa học cho bê tông 2) Phụ gia khoáng hoạt tính cho bê...
Sunday, 2/12/2017
Certificate 3
Chứng nhận Hợp quy cho sản phẩm: 1) Phụ gia hóa học cho bê tông 2) Phụ gia khoáng hoạt tính cho bê...
Sunday, 2/12/2017
Certificate 2
Chứng nhận Hợp quy cho sản phẩm: 1) Phụ gia hóa học cho bê tông 2) Phụ gia khoáng hoạt tính cho bê...
Sunday, 2/12/2017
Certificate 1
Chứng nhận Hợp quy cho sản phẩm: 1) Phụ gia hóa học cho bê tông 2) Phụ gia khoáng hoạt tính cho bê...
Wednesday, 7/6/2016
CERTIFICATE OF REGISTRATION ISO 9001:2015
Ngày 06/07/2016 Công ty cổ phần Giải Pháp Ka Ka đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu...