KKS® CRYSTASEAL 341

Xem chi tiết
KKS® CRYSTASEAL 341
KKS® CRYSTASEAL 341 là hợp chất gốc xi-măng portland một thành phần có chứa chất bột phản ứng kết tinh chống thấm nước. KKS® CRYSTASEAL 341 chống thấm và bảo vệ bê-tông hoặc các bề mặt tô trát thông qua quá trình kết tinh của sản phẩm. Việc thẩm thấu và phản ứng hóa học độc đáo khiến sản phẩm trở thành một phần không thể thiếu của bê-tông khi các tinh thể vẫn tiếp tục phản ứng mỗi khi có sự xuất hiện của nước trong kết cấu. KKS® CRYSTASEAL 341 ứng dụng thích hợp cho các bề mặt chịu áp lực nước ở cả hai mặt tiếp xúc thuận và nghịch.