Projects

HẢI VÂN TUNNEL EXTENSION PROJECT
DỰ ÁN NHÀ MÁY NHÔM TOÀN CẦU
NHÀ MÁY FAR EASTERN APPAREL (VIETNAM)
DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG ELITE LONG THÀNH